Zdarzenia losowe i prawdopodobienstwo

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na wpadnięciu w właściwą konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i odbiorca komunikatu obniżają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży bądź firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego ma to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym obiektem jest polecanie informacji. Z tego sensu dodatkowe funkcje językowe są sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką stanowi przydatność w działaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest kierowanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w artykule pisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest kierowanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje obecne zwykły składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który oferuje poniekąd o wielkiej klas przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do poważnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego potrzebna jest opinia osoby trzeciej, jaka nie brała aktywnego udziału w przekładzie tekstu i posiada zrecenzować jego podstawa z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest czasem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy daje się jednak, iż treść dokumentacji istnieje także omawiana z klientem, i celem konsultacji ze zleceniodawcą jest ustalenie wykorzystywanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych są nowatorskie rozwiązania informatyczne, których znaczeniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii użytej w przekładach w bazach terminologicznych. W różnej odsłonie językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które również muszą zostać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczby.