Zanieczyszczenia powietrza rysunek

We pełnych częściach i gałęziach przemysłowych, gdzie na produkt procesu technologicznego powstaje pył a zagraniczne zanieczyszczenia, należy stosować wygodne oraz skuteczne systemy otwierania i zarządzania pyłem.

Zapylenie otoczenia produkcyjnego, zachodzące w rezultatu obróbki materiałów, podczas szlifowania, piłowania czy wiercenia, a dodatkowo podczas przesypywania materiałów sypkich, wchodzi na jakość dostarczanego produktu, na zabezpieczenie oraz zdrowie ludzi także na opłacalność i wydajność produkcji. Drobny miał w powietrzu jest stanowienie także dla pracy elektronarzędzi i maszyn produkcyjnych - mniej pyłu wyraźnie wydłuża żywotność urządzeń. Pewne rodzaje pyłów mogą stanowić toksyczne dla organizmu ludzkiego, drobny pył zwiększa również zagrożenie wybuchem, dlatego zastosowanie na znaczeniach roboczych skutecznego systemu odpylającego jest potrzebą. Do ćwiczeń systemu odpylania (dust extraction systems) należy przechwycenie pyłu i cząstek stałych rozwiązanych w powietrzu, gazach spalinowych i ekonomicznych, następnie przetransportowanie ich, odfiltrowanie i magazynowanie. Istotnym elementem systemu są odciągi miejscowe, czyli instalacje, które gromadzone są w średniej odległości od źródła zapylenia. Odciągi miejscowe przechwytują i dają na usunięcie zanieczyszczeń w polu ich wywoływania, w ostatni technika eliminując pył z powietrza i łagodząc jego rozprzestrzenianiu się w pomieszczeniu. Kolejnym stanem jest odprowadzenie pyłów wraz z odciąganym powietrzem, do urządzeń oczyszczających lub odseparowanie ich w środowisku, gdzie zanieczyszczenia nie będą oddziaływały w środek szkodliwy. System odpylania winien być solidny, więc nie może wywoływać ładunków elektrostatycznych, co mogłoby stanowić okazją samozapłonu bądź wybuchu, winien stanowić jeszcze uczyniony z silnych a doskonałej form materiałów odpornych na korozję oraz ścieranie. Instalacja musi być również szczelna, co zapewni efektywność działania, wydajność i niezawodność. System odpylania stosowany jest wystarczająco do warunków i potrzeb miejsca pracy, a jego cel, wykształcenie i instalacja dążą do innych preferencji i potrzeb. Wysokiej klasy system odpylania zapewni czyste powietrze, komfort, i bezpieczeństwo w polu produkcji oraz korzystnie wpłynie na wzrost firmy.