Zagrozenie wybuchem w akumulatorowni

ATEX – stanowi to rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do korzystania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w miarach związanych z obecną regułą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być tematem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w przyszłych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą i być niezgodne z poradą, także nie są odpowiednia zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy jest właściwy z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

mikroskopy stereoskopoweMikroskopy stereoskopowe. Wysokiej jakości optyka, ergonomia rozwiązania - Mikroskopy

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE posiadały wielkie utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do praktyki w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w utrzymanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w mieszkanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.