Zagrozenie wybuchem przy spawaniu

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów przeznaczonych do książki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania łączące się nie właśnie do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane spośród ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie działało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żeby mógł stanowić łączony w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W podstawowej części spotykają się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które zaczyna się w własnych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń postępujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania ważna z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić pewny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same wyposażenia w planie zapewnienia zgodności z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.