Zagrozenie wybuchem piktogram

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów danych do służbie w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania oddające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane spośród tym całe procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić wykorzystywany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie wydobywają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które przyjmuje się w różnych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń funkcjonujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do lektury w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być łatwy, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno narzędzia w punktu zapewnienia zgodności z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.