Wymagania bezpieczenstwa w procesach produkcyjnych

W środowiskach, w jakich potrafi nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zapisanymi w niej granicami jest dzisiaj wymogiem stosowanym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak również siły.

program do prowadzenia firmy budowlanejProgram do prowadzenia firmy budowlanej | Systemy ERP | POLKAS

Każdy zakład, bez względu na prowadzoną działalność, winien stanowić urządzony nie chociaż w najodpowiedniejszej jakości urządzenia potrzebnego do stałej pracy, ale także właściwie wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Dziś na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak i trwałość zastosowanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na przeróżne rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do określonych zastosowań, w tym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz nowego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tymże w propozycji są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a ponadto modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo pozytywna wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w zakładach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i drugich opierają się na wykonaniu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z lokalu.