Wymagania bezpieczenstwa dotyczace procesow pracy

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą wykonać produkty podawane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodność z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą dyrektywę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego produktu ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w sektorze. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć dodatkowo zawarte dodatkowe informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i dawać na wielkość jego możliwości efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.