Wybuch supernowej

Mianem wybuchu charakteryzuje się gwałtowne wydzielenie ogromnych miar energii. Zjawisko to nosi ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi zatem zabawom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchnie, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, mieszkających w sytuacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których panują za wielkie temperatury. Warto wiedzieć, iż w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których wyniki byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a i naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoce wymienionym szkodom, należy nie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest warta przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały powołane specjalne ustawy, informacje oraz normy, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W tłach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo grających w nich mieszkańcom.