Wentylatory przeciwwybuchowe ceny

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które użytkowane jest dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich fragmentów i części.

W kontakcie ze całymi rozbieżnościami w zasięgu bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele jaśniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do pracy w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do służbie w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być dość oznaczone i przejść szereg testów, jakie zawierają na punkcie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac i świadczenia tego rodzaju urządzeń. Nic na materiał Atex znajdziesz tutaj.