Warunki zaistnienia pozaru

Aby przybyło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w budynku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co jest zawsze najczęstszą przyczyną pożarów w bloku Wyraża się, że przyroda ma podstawowy wpływ na działanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest pan. Celowe podpalenie domu lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną przyczyną jest ściśle instalacji elektrycznej w pomieszczeniu. Może to żyć spowodowane przez leciwy wiek instalacji, pożądaj przez zwarcie wynikające z zmiany przez niedoświadczoną osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, które stanowi non stop podłączone do prądu i zajmuje wysoką pracę na liście przyczyn pożarów. Prowadzenie prac, w których zjadana jest jasna temperatura np. w pracach gdzie powstają iskry i przechowywanie substancji, które są łatwo palne (np. butle gazowe) również zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Ale dobrze jakie powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W sensie podniesienia swego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Wykonywanie tej dyrektyw zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, jaki mógłby spowodować pożar w budynku. Tylko na co dodatkowo powinniśmy przykuwać uwagę? Przede każdym powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które zajmują budynku czy urządzeń elektrycznych. Warto również zaopatrzyć dom czy jego strony w sprzęt, który ułatwi gaszenie ewentualnego pożaru lub zapobiegnie mu kiedy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy zarówno na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną oraz dostarczyć jej odpowiednią konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić opinię na to jakie przedmioty są stosowane do instalacje oraz wykończenia domu bo możemy poznać kilka klas materiałów mając pod przyczynę ich łatwopalność.