Wartosci bezpieczne napiecia

Urządzenia dedykowane do akcji w przestrzeni zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy produkt, oddany do użytkowania w powierzchniach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm związanych z tą radą, która wprowadza szczegółowe wymagania jeśli należy o poszczególne produkty. Oraz warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią być materiałem regulacji wewnętrznych wchodzących w konkretnych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą przecież być różne z poradą, również nie mogą zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny współprace z obowiązkowym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, jak w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego miejsca do używania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło to do wielu pożarów oraz eksplozji, których winą były oleje palne i wydobywający się metan. Jako, że trzeba jest matką wynalazków, to po wielu wypadkach zastosowano nowe ludzie olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest pewnym spośród wielu potwierdzeń, że stawianie się do wysokich wartości, związanych z wynikami w okolicy zagrożenia początkiem jest podstawowym obowiązkiem każdego właściciela oraz człowieka. Brak tego celu powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak wskazuje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian będącym na planu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Używanie się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest pierwszą zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to natomiast ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego skończenia pracy, nieprzyjmowanie się do norm etc. Zaczynanie się do wole ATEX i części spośród nią powiązanych jest głównym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie właśnie rzucaj się do używania artykułów z prawymi normami, ale przemyśl następstwa swoich wad!