Uziemienie proz

Uziemienia elektrostatyczne są bardzo ważnym punktem w przemyśle i transporcie łatwopalnych gazów także innych substancji, jak ciecze czy proszki. Kiedy ładunek elektrostatyczny odkłada się w pobliżu łatwopalnych materiałów, powstają zagrożenia.

Rokrocznie w wszelkiej Europie dochodzi do ponad 400 wypadków spowodowanych tak tymi działaniami. Zapłony, pożary, a nawet początki to całkowicie realne niebezpieczeństwo, którego świadomość ma jakikolwiek zdrowo myślący pracownik oraz manager w dziedziny.

Tutaj z pomocą przychodzą nam mechanizmy i systemy uziemień elektrostatycznych. Ich wstępowanie w istocie prowadzi się do połączenia zagrożonych elementów niskooporowym przewodem do tematu uziemienia przy pomocy odpowiedniego zacisku. Na placu jest wielka liczbę ich charakterów - kleszczowe, przykręcane śrubami, mocowane w jednej obudowie pojemnika. Bardziej rozwinięte systemy pozwalają ponadto na monitorowanie uziemienia w terminie rzeczywistym. W zintegrowaniu z drugimi urządzeniami potrafią nie doprowadzać do dozowania materiału lub pracy nad nim w wypadku zaistnienia kłopotów z uziemieniem. Niektóre metody fizycznie blokują taką możliwość, zamykając zawór czy wlew, co jest korzystne w wypadku awarii współpracujących urządzeń lub prób obejścia zabezpieczeń. Tego typu rozwiązania powszechnie korzysta się przy cysternach kolejowych i drogowych.

Dość częstym problemem stosowania zacisków na urządzeniach czyniących z lakierami, farbami, rozpuszczalnikami czy żywicami jest trudny do całkowitego ograniczenia proces dawania się powierzchni materiałem. Może wtedy sprawić warstwę izolującą uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing", częściowo bądź całkowicie negując jego skuteczność. Działa wówczas nie tylko urządzeń, ale również pojemników i zbiorników przeznaczonych do przechowywania w/w materiałów.