Uziemienie lawy fundamentowej

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie zagrożeń związanych z początkiem palnych substancji na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej lub powiązanych z koncentrowaniem się ładunków elektrostatycznych. Stosuje się go w toku przejazdu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zrobione jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą powstawać w momencie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi i mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych produkowane są w zysku kontaktu i rozdzielenia. Ich masa jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które umawiają się ze sobą oraz właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W końca nagłego, bezpośredniego dostępu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może dotrzeć do powstania krótkiego impulsu prądowego, który będzie eksponowany w ról iskry. Z serii niemonitorowane iskry mogą prowadzić powstanie zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza, a w wyniku do eksplozji. Środkiem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest wykorzystanie uziemienia, jakie będzie poważne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Znacznie większe zaufanie zapewniają nowe systemy nadzorowania uziemienia.