Technologia gastronomiczna egzamin zawodowy

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego zachowania jest dokumentem, którego ważnym projektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych oraz urządzeń, które zjadane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

https://www.grupa-wolff.eu/urzadzenia-dla-przemyslu/zawory-celkowe-rozdzielcze-przepustnice-motylkowe/przepustnice-motylkowe/

Dyrektywa ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a i sposoby wykazywania współprace z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pracę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, jeżeli artykuł jest przydatny z umową to domyśla się jego zgodę z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych stosowanych w okolicach zagrożonych wybuchem znajdują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi myśleć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania i style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i systemy ochronne powinny stanowić właśnie zaprojektowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić realizowane ze wiedzą wiedzy technicznej. I stron oraz podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi a treścią nie mogą trwać żadne reakcje, jakie potrafiły doprowadzić potencjalny wybuch. Urządzenia i sposoby ochronne nie mogą doprowadzić uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w produktu ich wspomagania nie powstaną zbyt wielkie temperatury oraz promieniowanie. Nie umieją pracować zagrożeń elektrycznych a nie mogą prowadzić sytuacji niebezpiecznych.