Szkolenie dla pracownikow sds

W sukcesie, gdy korzystamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy czerpiemy spośród pomocy lekarza, jaki nie występuje w naszym języku, a w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam potrzebna przy dalszym pomaganiu w nowym kraju, warto oddać się o przetłumaczenie tekstu przez specjalistę.

Osoby zatrudniające się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy są, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które odbyły uczelnie na torach połączonych z farmacją, biologią, chemią. Są stosowne certyfikaty, które potwierdzają wysoką znajomość języka. Często są native speakerami, bądź przeprowadzały staż za granicą. Mają odpowiednie przygotowanie: także z ściany językowej, kiedy zaś są w stanie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Ważna istnieje i weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, sprawdza czy tekst ma wysoką klasę i - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej oddaje to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na poszukiwania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to ponad tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych mających o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet katalogów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z których się rozumie to tak angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zajmuje się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy małej specjalizacji tym łatwo przyjmuje się z poradzie native speakera.