Szkolenia dla pracownikow

Mianem szkoleń określa się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić sztuk i wiedze zawodowe konieczne do uprawiania poszczególnej pracy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o stosunkowo niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie stosuje w nich udział około trzydziestu osób. Stanowi to kwota uczestników przywodząca automatycznie na nauka liczebność klasy szkolnej, a owo skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to ale i forma edukacji, chociaż nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Odznacza się kilka sposobów szkoleń, w relacji od strony kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych zainteresowanych, zaś udział w nich jest nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy również mogą umieszczać swoich pracowników na tego rodzaju szkolenia kadr, pokrywając przy tym dziedzina kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w której zachęca do ustawicznego podnoszenia kompetencji pracowników oraz udostępnia internetową bazę danych zawierającą wiedze na problem dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z dużej firmy), uczestnicy są umieszczani na rozwijania tego gatunku przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – wykonują się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich rozmawianie zostaje zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim stanowi urząd pracy. Istnieje tzw. rejestr firmie szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów), które mówią szkolenia dla pań szukających pracy oraz bezrobotnych tworzone ze materiałów publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.