Strefy zagrozenia wybuchem klasyfikacja

Jeśli w konkretnym pomieszczeniu otrzymują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a też efektywny zapłon, można informować o pewnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to układ, jaki jest zużywany do stłumienia wybuchu.

Jego robienie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go wypróbowana i pozytywna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego cechami istnieje dodatkowo to, że nadaje się do wewnątrz także na zewnątrz, jest czytelny w manipulacji i transporcie, Posiada również naturalną oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z organizmem tłumienia wybuchu. Jest zatem najbardziej wyczerpująca i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane głównie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich mówią pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej dziedzinie przemysłu. Są dodatkowo dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w wyjątkowo bliskim etapie. Są one spełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, kieruje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wykonane wodą, która pozostawia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy powołuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zaczyna się gotować, a obiekt natychmiast zajmuje się parą. Butle obecne są wykonane razem z regułą ATEX.