Strefa wybuchu 0

Do początku może uzyskać jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka stoi z podstawy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu innych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także wynosiły wielką przeszkodę w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zamykają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do wdrażania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi normami, potrafią być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one lecz być sprzeczne z zasadami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do robocie w miejscach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobie zagrożenia, jak oraz jego sił: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa Oraz wtedy narzędzia oddane do działalności w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do rzeczy na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz siły na uderzenia. Na koniec jest jednoznaczna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.