Stan techniczny drabiny

Dokładne określenie zakresu i wyglądu obciążeń jest obowiązkowe do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy możliwości zmian i restauracje.

W kontraktu z powyższym, do konkretnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w ostatnim głównie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może także elementów statycznych, kiedy i dynamicznych. W wydarzeniach dynamicznych istotną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes używane są ponadto w charakterze określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w obiekcie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w obiekcie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń także ich nacisku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes posiadają oraz bardzo trudne uznanie w sektorze morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich sił oraz drugich charakterystyk stają się kluczem do rozwiązań wygodnych i przemysłowych.Najskuteczniejsze jest spełnienie wstępnych analiz już na początkowym etapie projektu. Pozwala to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy także w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane zarówno do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W minionych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo przenosi się od niedopuszczalności miejscowego pokazywania się materiału. W kontrakcie spośród ostatnim, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne wydarzenia i chronić mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny wzrost w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest jeszcze popularniejsze.