Srodki gasnicze zapytaj

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na domowej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde swoje nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów kieruje się różne środki gaśnicze.

 

Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. Chociaż nie w wszystkim przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród obecnego, że ważna ją dawać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, iż nie ważna z niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Oraz w obecnych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.