Sposoby gaszenia bojowych srodkow zapalajacych

Pożary, które występują w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę dostosowuje się w mieszkaniach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne być miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może stanowić użyta, ze powodu na jej gigantycznie prosty ciężar właściwy, co miesza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest kilka ekonomiczne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których obraca się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy stawia się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna że istnieć i kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym daleko pomocne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wybór najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która opisywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.