Serwis urzadzen zelmer

multivac c100

Kasy fiskalne serwis jest nieodzowny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale jeszcze podczas obowiązkowego przeglądu kas, a ponadto w czasie gdy tworzymy i kończymy działalność. Razem z prawem jedną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej naprawą, jest człowiek firmy serwisującej opierający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z myślą nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co kilka dwóch zatrudnionych na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W okresie szkoleń serwisant zdobywa prawa na wszelkie rodzaje urządzeń fiskalnych, jakie poznają się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i częstą zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są uprawnione do uprawiania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a też wysyła jego oddane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia otrzymuje się na stan jednego roku oraz porusza ono danego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi prawa do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w wybranych modelach. Serwisant jest przymuszony do stałego budowania swoich wiedz poprzez udział w warsztatach produktowych, powinien oraz co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg napisany w zgodzie dealerskiej to korzystanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak też urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest przymuszony do zaopatrywania konsumentów w produkty eksploatacyjne, które pochodzą z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w łodzi do ostatniego właściwej, nie jest dobra do uprawiania dziennika oraz wymaga oddać legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, jak jest człowiekiem firmy połączonej z producentem umową dealerską.