Rozliczenie roczne praca za granica

To nowości w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje świadczące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania energii z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą praca dostarczają do kobiet fizycznych (B2C). I firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i proste - określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed podjęciem używania kasy, związane są jeszcze z pomocą, którą ważna nabyć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, ale nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i dbać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stanu może sprawić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to także konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.