Przenosnik slimakowy ekofinn

Przenośniki ślimakowe mają zastosowanie przede wszystkim w gospodarstwie, To urządzenie jest do stosowania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika czy z gnojownika. Pamięta także wykorzystanie do rozładunku i załadunku ziarna.Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy określany jest i żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.Przenośnik ślimakowy daje się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Pomaga również przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane jeszcze do wstępnego czyszczenia zboża. Danie to zapewnia zazwyczaj jako element linii do prac pasz oraz tendencji do przechowywania zboża. Przenośniki ślimakowe to dania o długości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o mierze od 1,5 do 11 kW.Przenośniki ślimakowe są niezwykle łatwymi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich częstej eksploatacji szczególnie wymowne jest pytanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te segmenty są najbardziej awaryjne w urządzeniu. Poza tym, należy dbać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Potrzebuje on osiągać maksymalnie 45 stopni.Wyjątkiem od tej reguły są przenośniki pionowe. Stanowią owo dania przeznaczone do lektury przy ścianach budynków, silosów również indywidualnych obiektów ekonomicznych i gospodarskich.Przenośniki ślimakowe mają znacznie korzyści. Określają się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na miara, niską ceną i małymi nakładami eksploatacji, łatwością prowadzenia również możliwością zmiany kąta pracy przenośnika.Są i przenośniki dostosowane do zmiany położenia. Dzięki tej funkcji przenośnik można łączyć w kolejnych branżach. Nie tylko w polu. Przenośniki umożliwiają i zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można poszerzyć o dodatkowe elementy np. kosz zasypowy, innego rodzaju rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.