Pozar dk1

Informacja z działu gaszenia pożaru jest niezależnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jakiś z najbardziej niebezpiecznych żywiołów, niemożliwych do zdobycia, szybko powtarzający się i zmieniający wszystko co napotka na naszej drodze. Każde wnętrze, w którym odbywają ludzie, powinno być dokładnie zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą miały skuteczną stój w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi przyrządami, które zapewniają do powstawania ognia i chronienia przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, gasi się bowiem przy uwadze tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju albo same instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar także dużo wybierze na skali. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne oddaje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak stanowi pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej wykorzystywania na łatwej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą zaprezentuje się za toż bardzo korzystne w wnętrzach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na zleceniu hamującym dopływu tlenu i szybkim zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże daleko korzystna w konkurencji z płomieniami zaprezentuje się para.