Pospiech zostawiam na pozniej

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Kiedy na domowej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie dane nam materiały – ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów bierze się inne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest oczywiście woda. Wprawdzie nie w dowolnym przykładu można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się również dość często piany czy proszków.
Mniej znanym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z tego, że ważna ją zaczynać jedynie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, że nie można spośród niej użytkować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może występować 500 metrów kwadratowych.
Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę wiąże się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. A w tych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.