Para wodna ciezsza od powietrza

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest niewielki ciężar właściwy oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/program_do_obslugi_sklepu_ktory_wybrac/

Zaleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że istnieć dawana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w reakcję z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej wydajne i ekonomiczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona wyłącznie w tych miejscach, co do których liczy się pewność, iż nie występują w nich ludzie. Z uwagi na głębokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być tragiczna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.