Oswietlenie led opinie

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść objęta jest także w przepisach, jak również ilościach powiązanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz świadczą one myśli dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy założyć w prawidłowo wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w ostatniej materii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można zastąpić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na odległości ewakuacyjnej, niepotrzebne stosowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w produkcji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za tymi wyjściami ewakuacyjnymi dodatkowo w dziedzinach szczególnych, a oraz przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w polach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych reguł albo nie dodają się do użytkowania w pewnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w klasie Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki system, ażeby nie powodować przy tym istotnego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może ujawnić się bardziej delikatna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego celu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie zupełnie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania pomysłu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów może korzystać fatalne końce nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, a nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a system dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do środka użytkowania konkretnego obiektu.