Odpylacz korfmann

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) żyje w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla średnich oraz bogatych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

http://kasyfiskalne-krakow.pl/post/posnet-temo.html

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udzielane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są proste w momencie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi zdolne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego produkcji (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).