Obowiazek prowadzenie ewidencji odpadow

Każdy przedsiębiorca, w myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również własne urządzenia, których cenę w terminie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych a pragnie on istnień współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w miesiącu, w którym stał on kupiony.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie stanowić wykonywana w pracy kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z dobrymi rubrykami z komputera, na stronach ręcznie wykonanych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie stosowanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i wzięcia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z racją jej osiągnięcia. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o właściwej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.