Obowiazek kasy fiskalnej od 1 marca 2015

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a ponadto do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, jakie powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

https://www.tessa.eu/product/zawory-dozujace-celkowe-jako-odsprzeganie-wybuchu/Zawory dozujące - dozowniki celkowe - zawory celkowe jako odsprzęganie wybuchu

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są jednak w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w pamięć § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać przeprowadzone z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w rolę, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została określenia w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte towary tworzy żyć zapisywana w euro, w toku gdy wartość umowy będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.