Membrany przeciwwybuchowe

Zakłady produkcyjne i przemysłowe potrafią być okresem bardzo skomplikowanym miejscem. Może nadejść w nich do pożaru, wycieku groźnych substancji lub wybuchów.
Wybuchy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ występuje w ich trakcie nagłe wyzwolenie znacznych sum energii. Pożar potrafi dość długo się otwierać i puścić w chwilę opanowanym, wyciek można neutralizować tamami i sorbentami, natomiast wybuch w trakcie zajścia automatycznie potrafi zabrać jedzenie oraz zdrowie ludzkie. Jest to czynnikiem, dla którego wybuchom należy zapobiegać z wyprzedzeniem.

 

Aby wybuchł mógł ulec muszą zostać zrealizowane dwa podstawowe warunki:
1) musi wystąpić mieszanina wybuchowa (w domach produkcyjnych głównie gazowa),
2) musi być inicjator wybuchu (iskra, płomień, wyładowanie elektryczne, lub nowe źródło światła).

By nie trafiło do powstawania mieszaniny wybuchowej, powinniśmy zamontować czujniki wykrywające niebezpieczne gazy. Jeśli jednak, okazało aby się, że czujniki zawiodły i mieszanina wybuchowa już powstała, należało by zadbać o uniemożliwienie zajścia wybuchu. Ponieważ zakłady są najczęściej oświetlone dwadzieścia cztery pory na dzień, źródło światła jest najczęstszym inicjatorem wybuchu.
Oprawa ab 50 skonstruowana przez firmę WOLF jest miłym rozwiązaniem w takich przypadkach. Stanowi wtedy gatunek oprawy zawieszonej, która spowoduje stanowi w technologii przeciwwybuchowej. Oprawa ab 50 jest przeznaczona dla żarowych oraz wysokoprężnych wyładowczych źródeł światła. Oprawa jest przygotowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX (94/9/WE).
Firma WOLF jest sprawdzonym dostawcą przeciwwybuchowych opraw świetlnych. Zaufanie zdobyła wśród największych korporacji, dzięki jakości oraz niezawodności. Spokojnie można obejrzeć, że stosując wyroby firmy WOLF takie jak oprawa ab 50, zarabiamy na bezpieczeństwie, prestiżu i spokoju ducha własnym i pracowników.