Maszynka do mielenia miesa uzywana

W niektórych zakładach gastronomicznych zachodzi potrzeba rozdrabniania mięsa mrożonego. Wówczas należy wyposażyć się w konieczne do tego planu urządzenie, zwane wilkami. Takie wilki to stosunkowo sporych rozmiarów maszyna elektryczna, jaka posiada duży wlot do wrzucania ciała w skórze zamrożonej, a w ma danie ludzie do jego szatkowania na mniejsze ilości.

Rzecz tę kształtuje się dzięki silnemu naciskowi na zamrożone mięso. Jak wiemy, mrożone materiały są co prawda twarde, przecież nie wymagają jako takiego krojenia ostrym nożem - rozpadają się na drobne części pod wpływem silnego uderzenia lub nacisku. Oczywiście tak dzieje się z mięsem w wilkach, jakiego wpływanie oparte istnieje na bliskiej zasadzie co wpływanie maszynki do prowadzenia mięsa.

Wilki do ciała mrożonego skonstruowane stały z wyjątków bardzo dużej wartości, jasnych i stałych, mało wrażliwych na uszkodzenie mechaniczne. Dostarczają one do cięcia twardej materii, a dlatego ich struktura wymaga być solidniejsza, niż to, co mają one mielić. Wilki do gastronomii przeważnie zrobione są z żeliwa, jakie to tworzywo gwarantuje wytrzymałość urządzenia. Są one zasilane elektrycznie, a koszt takiego urządzenia to jakiś półtora tysiąca jedynych w specjalnych sklepach z wyposażeniem gastronomicznym. W wypadku przedsiębiorstw garmażeryjnych istnieje wówczas przecież wydatek konieczny, bowiem w takich warunkach bardzo często odwiedza potrzeba rozdrobnienia mięsa uprzednio zamrożonego, a następnie dopiero tak zmielonego poddawania obróbce termicznej. Dodatkowo, w pewnych przedsiębiorstwach, na model przetwarzających mięso, dzieli się je w istocie zamrożonej, a następnie pakuje do indywidualnych folii, ponieważ rozmrażanie mięsa, żeby je zmielić, a następnie znów zamrozić jest niezgodne ze standardami sanitarno-epidemiologicznymi. Do rozdrabniania świeżego lub rozmrożonego mięsa uzyskuje się nieco inne maszynki, przeznaczone teraz do prowadzenia mięs miękkich, ich budowa i odbieranie w stosunku z obecnym również są inne. Wilki do mięsa mrożonego to przeważnie maszyny o względnie dużych gabarytach, stąd więcej nie znajdują użycia w domowych warunkach.