Marnowanie zywnosci w polsce i europie

Z różnorakich powodów kupujemy więcej jedzenia niż jesteśmy w bycie skonsumować. Aby zapobiec marnotrawstwu, drinkiem ze środków na przechowywanie nadwyżek żywności jest pakowanie próżniowe. Metoda takiego zabezpieczania produktów żywnościowych idzie na wydłużenie terminu przydatności do jedzenia od trzech do pięciu razy, bo tak zapakowana żywność nie ma dostępu do powietrza, które poza bakteriami i enzymami, jest fundamentalnym powodem kładzenia się jedzenia. Przechowywać próżniowo można każde artykuły spożywcze.

Urządzeniami idącymi na takie pakowanie są pakowarki próżniowe. Ze względu na twórz pakowania, ważna je rozłożyć na komorowe i bezkomorowe. Maszyny komorowe są dane do pakowania dużych grupy żywności. Stosują je producenci żywności, duże magazyny, czy hipermarkety, gdzie często towar jest wiązany na pragnienie klienta. Poza tymże właściwie zapakowana żywność wygląda estetycznie, i odpowiednio wyeksponowana i oświetlona, motywuje do kupna. Pakowanie żywności w urządzeniach komorowych, wykonywa się w środku maszyny. Proces polega na założeniu produktu wraz z prawym opakowaniem do szczelnie zamykanej komory, w jakiej tworzy się próżnia. Następnie następuje zgrzanie opakowania, po czym komora zakłada się samoczynnie. Aby przyśpieszyć proces pakowania, producenci stworzyli pakowarki dwukomorowe, i przy pakowaniu niewielkich produktów, podawane jest zachowanie wkładek komorowych, co również przyśpieszy proces pakowania. Zgrzewarki bezkomorowe przeznaczone są dla gospodarstw domowych. Koszt takiego narzędzia jest ograniczony, można szybko zakupić całkiem dobrą pakowarkę za około 200 - 400 złotych. Wydatek szybko się zwraca, ponieważ dzięki pakowaniu w system próżniowy, oszczędzamy kilkadziesiąt złotych miesięcznie, a nawet bardzo. Proces pakowania stanowi mocno przystępny. Jest na zewnątrz urządzenia, i do zabiegu, w kierunku wykonania zgrzewu, jest zakładany tylko brzeg folii.