Limit zwolnienia z kasy fiskalnej netto czy brutto

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prac gospodarczej tworzy jeszcze większą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania z tego celu.

Utrata uprawniona do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak faktycznie nie musi zawierać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie musi ich notować na kwocie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w istot naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zasięgu noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez spółki oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą ponadto mieć ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego rozwiązania przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z funkcje wymienionych tworzył w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może czerpać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.