Latarka paralizator

W okolicach zagrożonych wybuchem do rzeczy wykorzystuje się latarek atex. Przedstawiają one przede każdym nietłukące się soczewki, a też wodoodporną i odporna obudowę. Na paskach nagłownych posiadają antypoślizgową gumę.

Latarka atex świeci światłem rozproszonym lub skupionym. Wyposażona jest zawsze w pewną biała diodę, jedną zieloną i dwie czerwone. Latarki też mogą stanowić ręczne. Są one ekonomiczne, a diody emitują światło rozproszone. Forma jest utworzona w taki zabieg, że zabezpiecza przed turlaniem po pochyłych powierzchniach. Jest zarówno pyłoszczelna i wodoszczelna. Istnieje jeszcze odporna na upadek z koniec wysokich wysokości. Jej czas świecenia to około 9 godzin, natomiast te głównie odporne mogą świecić aż do 45 godzin. Dzięki zamontowanemu uchwytowi można ją rozwiązać na pasku czy szlufce. Innym typem latarek atex są latarki iskrobezpieczne. Korpus maja uczyniony z polimeru, jaki jest zdecydowany na najbardziej agresywne chemikalia. Ma dwa ogniska światła zawarte w poszczególnej obudowie. Można je przyjmować oddzielnie lub całkowicie. Na głowicy umieszczono diodę, która emituje trwały i skupiony strumień światła. Dwie diody umieszczone na korpusie emitują bardzo jasne, rozproszone światło. Korpus jest stały na nawet najsilniejsze wstrząsy czy upadki. Latarka ta stanowi dwa podstawowe od siebie włączniki, przy czym pewien jest do zarządzania funkcjami latarki, i nowy do ustawienia iluminacji świetlnej. Posiada również akumulator i ładowarkę, zarówno z przewodami sieciowymi kiedy i samochodowymi. Różnym typem latarek hrd są lekkie latarki poliwęglanowe. Jest ona wyposażona w prostą, jasną diodę, która emituje czysty i skupiony snop światła. Wytwarza szeroką poświatę i powoduje dostrzec budynek w dróg nawet do 150 m. Urządzona stanowi w przeciwnego typu uchwyty, dzięki którym ważna ją przymocować również do kasków kiedy i hełmów strażackich, ratowniczych czy przemysłowych. Innym rodzajem latarek atex są te, które są dane do przebywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem alkoholi i miałów. Są więc przyjemne latarki, przeważnie czerwone, uczynione z tworzywa sztucznego, które prowadzi ładunki elektryczne. Podają one pomoc przed interferencją elektromagnetyczną i radiową, a ponadto przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Latarki hrd dokładnie odwzorowują kolory danego przedmiotu, mają światło chwilowe lub ciągłe.