Kolposkopija u vinogradskoj

W moc zakładach przemysłowych oraz magazynach że trwać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jeśli w środku znajdują się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie posiadają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, jak w pomieszczeniach jest za wielka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami i zagrożenie wybuchem pojawia się, jeśli w pomieszczeniu dojdzie do powstania iskry.

Specjalne fabryki i sklepy przemysłowe zazwyczaj są dobrze chronione przed wybuchami, jednak czasami brakuje pomyślunku w mieszkaniach takich, jak na przykład stacje benzynowe, w jakich ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na gruncie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, ale więcej na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków również w środowiskach, gdzie dostają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje jeszcze w stoczniach, o czym nie wszystek spośród nas zna.

Wysoko wymienione miejsca otoczone są ustawą, która nakazuje rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele oraz osoby zarządzające takimi mieszkaniami muszą pokazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE oraz masa innych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest tworzonych przez Unię Europejską, przez co przepisy też są naturalnie implementowane do naszego dobra z czasu, kiedy przylegamy do Wspólnoty. Każdy właściciel zakładu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a dodatkowo pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich potrafi dotrzeć do wybuchu.