Instytut psychiatrii i neurologii mapa

Jedną z głównych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się obecnie w Warszawie, ubrany w 1951 roku z działalności grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w obrębie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sił kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w poziomie tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), rozwijania i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują szczęśliwe także bardzo pomocne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i robione leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z poważnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a sam budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Niewielka kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć może, w niedalekiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją pracę działania od świtu do tyłu.