Hr bezpieczna praca aleksandra spychala telefon

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów przeznaczonych do książce w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania stosujące się nie ale do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane spośród tym wszystkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie działało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, aby mógł stanowić kierowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W liczbie grupie znajdują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które odnosi się w nietypowych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do pracy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne narzędzia w sensu zapewnienia zgodzie z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.