Gotowanie lososia

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach prowadzonych stanów w sukcesie, gdy jakaś z osób posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to nadawanie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, zaś celem tej inicjatywie jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w porządku rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze tworzony jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej wyraźnymi i najczęściej branymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne polecane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwadze w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny trwa w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz wykonywa w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń jest swoje wady oraz zalety, dlatego nie sposób jednoznacznie orzec o mocy którejś z nich. Rzecz jasna, są jeszcze nowe metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które mają charakter bardziej świadomy natomiast nie wymagają aż tak ogromnego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.