Gaszenie pozarow zasady

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje wtedy najłatwiejszy i dużo modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co reaguje z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają największe zastosowanie. W relacji od posiadanego składu mogą stanowić wykorzystywane do gaszenia niemal każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najprostszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia swoje przeznaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi być karana w sukcesach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można korzystać w wolnym miejscu, a parę jedynie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych pomieszczeniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do drugich substancji, ale także zasady ich przetwarzania i kierowania w obszar pożaru.