Gasnice i srodki gasnicze

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy jednak od drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma jeszcze czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania oraz na obniżeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, dokonuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto również dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezmieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest zarówno do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy też zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tymże szczególnie korzystne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również ukazuje się pomocna, jednak jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie zapewne być użytkowana na szerokich przestrzeniach. Wprawdzie nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się oraz w pomieszczeniach, w których prawdopodobnie ona zrobić poparzenia wybierających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.