Filtrowanie portow

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją ostatnie kluczowe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły istniejące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w ofercie urządzenia oraz wszystkie instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one brane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie obecne na tworzenie ich w jakimś pomieszczeniu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, daje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to właśnie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest wskazanie strefy niebezpiecznej w dziedziny obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, wszystkie jej postaci i segmenty są dopasowywane w taki forma, żebym one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.