Dzialalnosc gospodarcza generowanie kosztow

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w niewielkich obiektach, jak oraz w licznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref wysokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w postaci modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i budowa biegnąca zgodnie spośród jej stylem. Oznaczenia na następnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że stronę otrzymuje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we jakichś obiektach użyteczności publicznej, a celem ich instalacji jest sprowadzenie wszystkich do pewnego pójścia w sukcesie ewakuacji. Spośród obecnego powodu powinny być daleko widoczne, więc w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary również duża sprawność, duża moc oraz wysoka liczbę luminacji.