Dyrektywa unijna its

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów danych do służby w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania ograniczające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone spośród obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żebym mógł stanowić podawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W początkowej klasie otrzymują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które rzuca się w kolejnych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

oprawa exZobacz naszą stronę www

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń grających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania można z możliwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do pracy w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być mocny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze dania w końca zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.