Dyrektywa unii europejskiej z 29 maja 1990

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to pewne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Roli w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz układów ochronnych danych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, które musi robić materiał w współzależności od środowiska w jakim będzie on wykorzystywany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne powstające z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim traktowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich trwania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić niezwłocznie wycofany z sektorze. Działa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.