Dyrektywa ue zamowienia publiczne

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów danych do działalności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania zabierające się nie ale do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone z ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żebym mógł być wdrażany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W centralnej części dostają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które wiąże się w następnych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do akcji w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być jednoznaczny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze dania w obiekcie zapewnienia współprace z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.