Biuro rachunkowe omega tarnow

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy pomoce w kierunku rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te tworzy na sytuacja innych podmiotów gospodarczych i organizacji, a dodatkowo osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do prowadzenia obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a jeszcze praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

rolki do kasy fiskalnej

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego rodzaju operacje. Moduł Optima jest zupełnie zintegrowany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie dane potrafią stanowić modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Umożliwia to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od skali i rodzaju firmy można wykorzystać różne moduły które zawiera program Optima Biuro Księgowe. A oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Idzie na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa zezwala na prowadzenie ksiąg razem z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w szerocy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w szkoła elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a dodatkowo wartości prawnych i wewnętrznych. Pozwala ponadto na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest szczery w możliwości stacjonarnej i kształcie usługowym dostępnym przez internet.