Bezpieczna bankowosc

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej jest niesamowicie ważne nie właśnie dla mężczyzn, lecz także a tychże banków. Badania pokazują, że najważniejszą obawą w użyciu z bankowości elektronicznej jest brak zaufania co do użytkowanych zabezpieczeń. A właśnie ważne są działania banku, jakie posiadają na końca zwiększyć bezpieczeństwo świadczonych usług.

Jedną z ważnych metod używanych w bankowości do poprawy bezpieczeństwa jest kryptografia, która zastrzega się szyfrowaniem informacji. Dzięki tym formom możliwe jest zaszyfrowanie danych w końca ukrycia jej historie przed nieupoważnionym odbiorcą, a potem odszyfrowanie do łatwej postaci, jaką potrafi uzyskać adresat. Prostym sposobem wykorzystania kryptografii w informatyce jest protokół SSL. Używa on dodatkowe algorytmy, które mają utrudnić, a nawet uniemożliwić przechwycenie przekazywanych informacji. Innym przykładem wykorzystania metod kryptograficznych w bezpieczeństwie teleinformatycznym jest podpis cyfrowy. Transakcje, które zostały zrealizowane przy jego użytkowaniu są niezaprzeczalnym dowodem ich dokonania przed daną osobę. Osobny dział stanowi zabezpieczanie kart płatniczych. Coraz częściej klienci bankowi znajdują się ze skimmingiem, który składa bezprawne i niezgodne z prawem zdobycie dojazdu do karty płatniczej. Taka pozycja może spotkać np. na stacji benzynowej gdy oddajemy swoją kartę pracownikowi stacji, oraz on w teraźniejszym terminie wykona kopię paska magnetycznego. Użytkownicy w obecnym przykładu szczególną uwagę powinni dać na terminale pos, czy nie przedstawiają one dodatkowych skanerów, które uzyskają wiedze napisane na kartce. Do zdobycia strony może także dojść podczas próby wypłaty gotówki z bankomatu. Sytuacja taż pewnie wyglądać także jak przy próbie zapłaty przez terminal pos. Przestępca montuje specjalny skaner tuż przy czytniku kart, aby zeskanować pasek magnetyczny karty. Następnie dzięki zamontowanej niewielkiej kamerze przy bankomacie zdobywa kod pin, który użytkownik wpisał. Gdy przestępca jest również informacje z paska magnetycznego jak i pin bez kłopotu pewnie je oszukać i wybrać przy ich uwadze gotówkę. Powyższy fakt jest przeważnie spowodowany wykorzystywaniem stosunkowo starej technologii paska magnetycznego. Obecnie powstają strony z dowolnymi potwierdzeniami w skór np. hologramów. Jednak wiele terminali pos oraz bankomatów też nie ułatwia tego typu.